Sosiaalinen velka syrjäyttää laman lapsia

Euroopan talous sakkaa viallisen talousjärjestelmän ja huonon talouspolitiikan seurauksena. Julkista sektoria moititaan paisuneeksi ja poliitikot presidenttiä myöten esittävät vääriä väittämiä sen koosta. Julkisen sektorin osuus Suomen taloudesta on 20 prosenttia, ei 58, kuten on väitetty. Sillä ylläpidetään suomalaista hyvinvointivaltiota, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita, koulutusta, infrastruktuuria, perusturvaa ja yhteiskuntarauhaa. “Vastuulliset” poliitikot tekevät toinen toistaan “kipeämpiä ratkaisuja” hyvinvointivaltion silpomisesta – ja samalla Suomen veropohjan rapauttamisesta.

Korko kasvaa

Jokainen vanhus ilman turvaa, jokainen vailla hoitoa oleva mielenterveyspotilas, jokainen työkykyinen pitkäaikaistyötön, jokainen heitteillä oleva nuori ja jokainen koulupudokas kasvattaa sosiaalista velkataakkaamme. Aivan kuten jokainen korjaamaton rakennus ja rapistuva tie kasvattavat korjausvelkaamme. Laman lapsista, esimerkiksi vuonna 1987 syntyneistä, joka neljäs on syyllistynyt rikoksiin tai rikkomuksiin, joka viidennellä on ollut mielenterveysongelmia ja joka kuudes on vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Julkinen keskustelu käydään kuitenkin valtion velkasuhteesta ja vain talouden ehdoilla, muistamatta, että sosiaalisen velan kustannukset kasvavat korkoa hurjalla prosentilla.

Toistuvat virheet

Talouspolitiikan suuntaa on muutettava. Emme saa toistaa yhdeksänkymmentäluvun virheitä ja synnyttää enempää laman lapsia. Paisuneen julkisen sektorin syyttelijät eivät ole osoittaneet, missä meillä on liikaa opettajia, hoitajia tai palomiehiä. Toisaalta julkisen sektorin hallinnon säästöt ovat johtaneet kustannusten kertautumiseen ostopalveluiden muodossa. Jonkun nekin työt on tehtävä, jos ei omien virkamiesten, niin sitten vaikkapa kalliiden konsulttien.

Nyt on aika

Vasemmistonaiset vaatii hyvinvointivaltion jälleenrakentamista. Harjoitettu leikkauspolitiikka ei ole parantanut talouttamme ja luonut työpaikkoja, vaan päinvastoin. Nyt on aika tukkia verovuodot, elvyttää julkista talouttamme ja sitä kautta luoda työpaikkoja niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille. Hyvinvointivaltio on pelastettava.

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Äänestä, niin me korjaamme sen

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakennuspalikoita ovat olleet pienet tuloerot, korkea työllisyys ja oikeudenmukainen verotus. Suomessa kuitenkin tuloerot ovat kasvaneet maailman kärkitahtia, työttömiä on melkein puoli miljoonaa ja kokonaisverotuksen progressio on vähentynyt merkittävästi. Joko olisi korjausliikkeen aika? Niin hyvinvointia kuin köyhyyttäkin voidaan edistää tai ehkäistä poliittisilla valinnoilla. On meistä kiinni kumman tien valitsemme.

Tässä julkaisussa puhutaan elvyttävästä talouspolitiikasta, joka on Vasemmiston vaaliohjelman keskeisin tavoite. Leikkaukset on lopetettava, jotta Suomen työllisyystilanne saadaan paremmaksi, työttömyysmenot pienemmiksi ja sitä kautta sekä verovuodot tukkimalla valtion tulot suuremmiksi. Ikävä kyllä muut puolueet ovat vasta heräämässä elvytyksen välttämättömyyteen, toivotaan ettei se tapahdu liian myöhään.
äänestä

Sosiaalisessa mediassa kiertää näinä aikoina monenmoista vaaleihin liittyvää sisältöä. Ehdokkaiden ja puolueiden kilpalaulannan lisäksi siellä voi törmätä turhautuneiden kansalaisten kommentteihin koko touhun turhuudesta ja äänestämättä jättämisen enemmän ja yleensä vähemmän hyvistä perusteluista. Osa niistä on ihan ymmärrettäviä, mutta eivät silti niin hyviä, että kumoaisivat edes keskinkertaista perustelua äänestämisen puolesta.

Uskon, että tämän julkaisun lukijoista suurin osa suorittaa kansalaisvelvollisuutensa mukisematta, joten toivonkin teidän kannustavat myös lähipiiriänne ja tuttavianne hoitamaan osansa. Heille kannattaa kertoa, että äänestämättä jättäminen on kuin antaisi kaksi ääntä kaikkein vähiten omaa asiaa ajavalle puolueelle. Heille voi myös kertoa, että kannattaa äänestää Vasemmistoa, sillä se on hyvinvointivaltion kannalta paras ratkaisu.

Satakunnan Vasemmiston listalta löydät 14 hyvää edunvalvojaa. Äänestitpä uusia näkökulmia tai vankkaa kokemusta, teetpä valintasi perustuen puhtaasti poliittisiin painotuksiin tai painottaen ehdokkaasi osaamista, koulutusta, ikää tai sukupuolta, variaatioita löytyy. Voit kuitenkin olla varma, että Vasemmistoa äänestämällä saat kansanedustajan, joka ajaa tuloeroja kaventavaa politiikkaa, haluaa luoda uutta työtä elvyttämällä, puolustaa julkisia palveluita ja tekee töitä verotuksen progression lisäämiseksi. Uskallan luvata, että tuleva edustajasi tekee kaikkensa, jotta sosiaalietuuksien indeksikorotuksia ei jäädytetä ja jotta kansainväliseen veronkiertoon puututaan ja verovuodot tukitaan. Vasemmiston kansanedustaja tekee taatusti töitä myös oikeudenmukaisen ja reilun työelämän puolesta ja taistelee köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Muista äänestää.

Kirjoittaja on Satakunnan Vasemmiston puheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas.
Julkaistu Satakunnan Työssä 16.4.2015.

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Suomen kivijalkaa murennetaan

Kolumni on julkaistu Satakunnan Työssä 12.3.2015 vain päivää ennen, kun esitys opintotuen rajaamisesta yhteen tutkintoon kumottiin viime hetkellä. Onneksi.

Maksuton tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, joka ulottuu esikoulusta korkeakouluun asti, on maailman mittakaavassa pikkuruisen hyvinvointivaltiomme tärkein henkinen voimavara ja kivijalka. Se on mahdollistanut luokkayhteiskunnan purkamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen, kun sivistys ja elinikäinen oppiminen on ollut kaikkien saavutettavissa. Suomen koulutusjärjestelmä on ollut kiitelty ja tuottoisa sampo, joka on takonut maahan motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa.

Tällä vaalikaudella on kuitenkin tehty jo 1,7 miljardin leikkaukset suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Luokkakoot ja oppimiserot kasvavat ja etuoikeutettujen vanhempien koulushoppailu uhkaa eriarvoistaa peruskoulujärjestelmämme. Säästöjen nimissä lopetetaan pikkukouluja, lukio- ja ammattikouluverkkoa harvennetaan, keskittämisestä on tullut itseisarvo ja tulos- ja tehokkuusajattelu ovat rynnineet yliopistojemme strategioihin. Korkeakouluopiskelijat ovat syystä huolissaan koulutuksen leikkauksista, maksuttoman koulutuksen tulevaisuudesta ja opintotuen tasosta.

Alueelliset toimipisteet ja yksiköt eivät liene yliopistojen leikkauslistoilla viimeisinä. Satakunnalle korkeakoulutuksen tulevaisuus maakunnassa on edunvalvontamme tärkeimpiä kärkiä. Niin monipuolinen ammattikorkeakouluopetus kuin Porin yliopistokeskus ja Rauman opettajakoulutuslaitos ovat elintärkeitä alueellemme. Ilman niitä häipyvät sekä osaajat että yritykset vieden mukanaan toiveet uusista ekologisesti kestävistä teollisuudenaloista ja kehittyvästä palvelusektorista. Siinä sivussa ilman opiskelijaelämää kaupunkikulttuuri näivettyy ja maakunnan luova pääoma suuntaa muille markkinoille. Satakunnan yhteinen etu on, että koulutuksesta ei leikata, sillä säästöt osuvat usein kipeimmin juuri tänne maakuntiin.

Vielä tällä viikolla eduskunta päätti uusista leikkauksista, kun täpärällä hallituspuolueiden enemmistöllä äänestettiin, että opintotukea ei jatkossa myönnetä toiseen samantasoiseen korkeakoulututkintoon – ei, vaikka sitä ei olisi nostettu ensimmäiseenkään. Opintotuki on tähänkin asti ollut sidottu käytettyihin kuukausiin ja on oltava opiskelijan päätettävissä, miten hän ne haluaa käyttää. Tässä työllisyystilanteessa päätös on muutenkin järjetön. Nyt jos koskaan pitäisi ihmisiä kannustaa uudelleenkoulutukseen mikäli omalta alalta ei löydy töitä. Nykymaailman pätkätyöyhteiskunnassa harva enää edes pärjää yhdellä alalla, kun työvoimalta odotetaan jos jonkinlaista taipumista, muuntautumista ja monialaisuutta.

Suomessa on tällä hetkellä melkein 47 000 työtöntä korkeakoulutettua. Nyt tehdyllä päätöksellä haaveillaan 10 miljoonan euron säästöistä, mutta uhkana ovat moninkertaiset menetykset mm. työttömyys- ja sosiaaliturvan kustannuksina ja toisaalta sosiaalisen pääoman menetyksenä, kun pidämme korkeasti koulutettuja työttömyyskortistossa ilman mahdollisuutta alan vaihtoon. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein myös muihin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin, joihin meillä ei ole sen enempää taloudellisesti kuin inhimillisestikään varaa.

Koulutuksesta ei saa leikata. Päin vastoin. Se, kuten Suomikin, tarvitsee elvytystä. #koulutuslupaus #mekorjaammesen

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Porin tulee edistää nopeaa raideyhteyttä Helsinkiin lentoliikenteen tukemisen sijaan

Ensimmäinen kokoukseni varsinaisena Porin kaupunginhallituksen jäsenenä alkoi vauhdikkaasti eriävällä mielipiteellä, kun ensimmäisenä käsitelty asia oli lentoliikenteen kilpailuttaminen. Käytännössä kyse on siitä, että Pori maksaisi jatkossa satoja tuhansia euroja vuodessa (tällä hetkellä arvio on noin 500 000 €) lentoliikenteen tukemisesta. Yhteysväli Helsinkiin ei ole ollut kannattava, joten tällä hetkellä Porista kulkee reittilentoja ainoastaan Tukholmaan ja Pietarsaareen/Kokkolaan. Koska en saanut esitykselleni kilpailutuksen toteuttamatta jättämisestä tukea, jouduin jättämään päätöksestä eriävän mielipiteen.

ERIÄVÄ MIELIPIDE PÄÄTÖKSEEN PORI-HELSINKI-YHTEYSVÄLIN LENTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN

DSC_0231Lentoliikenteen ilmastovaikutus on huomattavasti suurempi kuin muilla liikennevälineillä ja sen hiilidioksidipäästöt lämmittävät ilmastoa huomattavasti maaliikennettä enemmän. Porin tulisi panostaa erityisesti raideliikenteen kehittämiseen, jotta Pori-Helsinki-välisen yhteyden matka-aika saadaan 2,5 tuntiin tai lyhyemmäksi.

Vaikka Porin ja Helsingin välisen lentoyhteyden tarpeellisuuden puolesta puhuvat mm. asiasta teetetty selvitys, ei alueen yrityksille tehty mielipidemittaus kuitenkaan realisoidu ostettuina matakalippuina, vaan liian usein kokouspäivän aamuna hypätään mieluummin oman auton etupenkille, kuin taksin kautta Porin lentoasemalle. Lentoliikenne saa jo nykyisellään veroetua muihin liikkumismuotoihin verrattuna ja kannattamattoman lentoliikenteen rahoittaminen julkisilla varoilla on kyseenalaista erityisesti ekologisista syistä.

Porilaisten verorahoja ei ole syytä sijoittaa eniten saastuttavimpaan liikenemuotoon. Samaan aikaan, kun Pori tekee esimerkiksi koulutukseen leikkauksia, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, ei ole perusteltua sijoittaa näitä koulujen lakkauttamisista säästyneitä rahoja toisaalla ilmastonmuutoksen edistämiseen, joka myöskin vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

Edellä mainituista syistä johtuen, en voi kannattaa Pori-Helsinki-yhteysvälin rahoittamista Porin kaupungin tuella ja näin ollen kilpailuttamiselle ei ole perusteita. Jätän eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen.

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Pieni piiri pyörittää

Suomessa on melkein miljoona köyhää, Kreikassa on meneillään epäonnistuneesta talouspolitiikasta johtuva humanitaarinen kriisi ja maailmassa 800 miljoonaa ihmistä näkee nälkää. Tätä taustaa vasten on absurdia lukea brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin tuoretta raporttia varallisuudesta, jossa todetaan maailman 80 rikkaimman ihmisen omistavan yhtä paljon kuin maailman väestön köyhempi puolikas, eli 3,5 miljardia ihmistä. Porukka, joka mahtuisi Porin teatterin päänäyttämön parvelle – siis parvelle, ei edes permannolle – istumaan, omistaa käytännössä melkein puolet koko maailman varallisuudesta. Vielä 2010 samaan tarvittiin 388 miljardööriä – rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet kiihtyvällä tahdilla.

_MG_4843
Tulojen ja varallisuuden jakaantuminen ei ole sattumaa. Kyse on niistä poliittisista valinnoista, joilla maailman ja valtioiden taloutta ohjataan. Lienee selvää, että demokratialla on päätösten kanssa melko vähän tekemistä. Näyttääkin siltä, että päätösvalta ja vaikutusmahdollisuudet jakautuvat paremminkin eurojen kuin äänien perusteella. Oxfamin raportin mukaan finanssialan lobbarit käyttävät EU:ssa tehtävään vaikuttamistyöhön yli 130 miljardia euroa – vuosittain. Taloudellisen säätelyn purku, veroparatiisit, suurituloisten ja suuryritysten “kannustava” veropolitiikka sekä julkisen sektorin supistaminen palvelevat lähinnä eliittiä, eivät suinkaan maailman väestön enemmistöä. Ei siis liene sattumaa sekään, että raportin mukaan 70-luvun lopusta tähän päivään 29:ssä maassa kaikista 30:stä tilastoidusta rikkaimpien verotus on keventynyt.

Syrizan vaalivoitto Kreikassa on kauhistuttanut Eurooppaa. On ennenkuulumatonta, että talouspoliittisia päätöksiä tehtäisiinkin ihmisten, eikä pankkien tai sijoittajien ehdoilla. Vasemmistolaista ihmisten ehdoilla tehtävää talouspolitiikkaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Työpaikkoja ei synny lisää, vaikka työn tarjontaa lisättäisiin työttömyysturvaa ja työehtoja heikentämällä, eikä talouskasvua synny, jos pienituloisten ostovoimaa koko ajan heikennetään. Nyt tarvitaan elvyttävää, työllistävää ja ekologisesti kestävää talouspolitiikkaa. Pidemmän aikavälin talousjärjestelmän uudistamisessa on puolestaan pyrittävä eroon koko talouskasvun pakosta, sillä maapallon rajalliset resurssit eivät kestä edes nykyistä elämäntyyliämme, saati sitä, kun maailman köyhin 3,5 miljardia ihmistä pyrkii ulos köyhyydestä kohtuulliseen ja turvalliseen elintasoon. Kukaan ei sentään liene sitä mieltä, että heillä ei siihen olisi oikeutta, eihän?

Kolumni on julkaistu Satakunnan Työssä 5.2.2015.

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Yritys hyvä kymmenen

Suomen kielen sana yritys on hupaisa. Sen sijaan, että kyse on tilastokeskuksen määritelmän mukaisesti ”yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen”, yritystoiminta kuulostaa kokeilulta tai yrittelyltä, ei suinkaan määrätietoiselta tekemiseltä. Myös poliittisesti sana yritys on ongelmallinen, sillä se sulkee piiriinsä laajan skaalan hyvin erityyppistä elinkeinotoimintaa. Samalla sanalla viitataan niin yksinyrittäjiin ja itsensä työllistäjiin kuin suuriin teollisuus- tai pörssiyrityksiinkin. Edunvalvonnan kannalta on ongelmallista niputtaa kaikki yritysmuodot samaan kategoriaan, eikä yrittäjän etu ole suinkaan kaikille sama.

Yritysten määrä on ollut kasvussa 2000-luvulla ja kasvusta vastaavat pääasiassa alle kahden hengen yritykset. Suomessa on yrittäjiä noin 255 000 ja 63 prosenttia eli 160 000 heistä on yksinyrittäjiä. Naisyritta?jistä suhteellisesti suurempi osuus, eli 75 prosenttia toimii yhden hengen yrityksissä. Kaikkiaan yrittäjistä naisia on kolmannes eli noin 84 000. Pienen yrittäjän ääni kuuluu poliittisessa keskustelussa kuitenkin valitettavan vähän. Kenttä on hajanainen, eikä yhteistä edunvalvontaa ole helppo järjestää.

Poliittiset puolueet ovat profiloituneet eri tavoin suhteessa yrityksiin. Yrittäjäpuolueeksi on eniten pyrkinyt profiloitumaan kokoomus, vaikka viime vuosina se on näyttänyt kyntensä lähinnä suuryritysten ja pankkien asioiden ajajana. Pienyrittäjän puolustajat löytyvät vasemmalta. Esimerkiksi vasemmiston pienyrittäjäohjelma kokoaa yhteen poliittiset vaatimukset, joilla korjataan erityisesti mikroyrittäjän toimeentuloon liittyviä ongelmia.

Tilastokeskuksen tuore raportti kertoo, että yli viidennes itsensätyöllistäjistä elää alle 13 200 euron vuosituloilla. Lisäksi tulot ovat usein epäsäännöllisiä ja vuodessa saattaa olla viikkojen tulottomia jaksoja. Toimeentulo onkin yksi suurimmista murheenkryyneistä monille yrittäjille. Tärkeimpänä uudistuksena tarvittaisiin helpotusta pienituloisten verotukseen nostamalla verotuksen alaraja 10 000 euroon. Palvelualan yrittäjien näkökulmasta on myös tärkeää, että arvonlisäveroa ei koroteta ja että ympäristöystävällinen palveluyrittäminen kuuluisi jatkossa alempaan alv-luokkaan. Vasemmiston agendalla on lukuisia muitakin parannuksia itsensätyöllistäjän ja freelancerin toimeentuloon – kunnollinen perustulo ei ole niistä vaatimattomin.

Jotta yrittäjyys voi jatkossakin olla varteenotettava toimeentulon muoto, on pienyrittäjien sosiaaliturvaa parannettava ja yrittäjyyttä kohdeltava lainsäädännössä ja verotuksessa tasavertaisesti palkkatyöhön verrattuna. Pienyrittäjien puolustajia tarvitaan erityisesti poliittisen kentän vasemmalla laidalla, verokikkailijoille on sitten omat puolueensa.

Kolumni on julkaistu Satakunnan Työssä 27.11.2014.

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Voihan vihreä virhe!

Satakunnan vihreät aikovat solmia vaaliliiton kokoomuksen kanssa. Kokoomus saisi listalle 12 paikkaa ja vihreät kaksi. Vihreät ajattelevat keskittävänsä äänet yhdelle ehdokkaalle ja tekevänsä koodeet, eli saavansa vaaliliiton kahdesta mahdollisesta paikasta toisen. Aikamoista keskittämistä se vaatisikin. Viime vaaleissa vihreiden eniten ääniä saanut ehdokas oli Mia Fagerlund 1051 äänellä. Äänimäärä oli tasan sama, kuin kokoomuksen kuudenneksi eniten ääniä saaneella ehdokkaalla. Teoriassa keskittäminen voisi toimiakin, mutta käytäntö on aina monimutkaisempi. Äänestäjien käyttäytymisen ohjausyritykset päätyvät useimmiten ojasta allikkoon, eikä kaksi ehdokasta kokoomuksen varjolistalla keränne samaa pottia, kuin puolueen oma neljäntoista ehdokkaan lista. Sen sijaan kokoomuksen toivo elää, kun puolue pyrkii vaaliliiton avulla paikkaamaan kahden poisjäävän kansanedustajan mentävää ääniaukkoa.

Punavihreän vasemmiston kannalta asiassa on sekä hyvä että huono puoli. Vasemmiston äänestäjien liikehdintä on tutkitusti vilkkainta vihreiden ja vasemmiston välillä. Osalle empivistä näin räikeä sinivihreys on varmasti liikaa, vaikka vihreät on ainakin maakunnan keskuskaupungissa totuttu näkemään kokoomuksen kelkassa jo aiemminkin. Monelle vihreiden mahdolliselle äänestäjälle riski oman äänen päätymisestä ydinvoiman kannattajille on se viimeinen niitti puolueen vaihtamiseen.

punavihreatulevaisuus_640x477Huono asia vaaliliitto on ennen kaikkea satakuntalaisen ympäristöliikkeen kannalta. Vihreiden kannatus ei ole Satakunnassa ollut kovin korkealla ja tällainen laskelmoitu venäläinen vaaliruletti syö puolueen uskottavuutta ympäristöasioiden ajajana entisestään. Arvojaan ei pidä myydä epävarman vaalimatematiikan puolesta. Veikkaan, ettei vaaliliitto tee hyvää puolueen kannatukselle.

Toivotan empivät vihreät äänestäjät ilomielin etsimään itselleen sopivaa ehdokasta vasemmiston punavihreältä listalta, mutta samaan aikaan olen surullinen satakuntalaisen poliittisen kentän kapea-alaisuudesta. Toivoisin maakuntaan pirteää edellä käyvää ympäristöpuoluetta, joka tekisi uusia avauksia ja johtaisi keskustelua energia- ja ympäristöpolitiikasta. Kokoomuksen puisto-osastona ainakaan vihreistä ei ikävä kyllä siihen ole.

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Ehdolla eduskuntaan!

Tiedote 26.10.2014
Raisa Ranta ehdolla eduskuntaan keväällä 2015

Satakunnan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Raisa Ranta pyrkii eduskuntaan rakentamaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Porin valtuustossa ja kulttuuripolitiikassa vaikuttava Ranta haluaa uudistaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmän perustulolla ja parantaa Satakunnalle elintärkeitä raideyhteyksiä.

– Riittävän suuruinen perustulo vähentää byrokratiaa, lisää yksilöiden itsemääräämisoikeutta ja helpottaa erityisesti epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien ihmisten ja itsensä työllistäjien asemaa ja toimeentuloa.

Raisa RantaRanta kritisoi ajattelutapoja, joissa mittavat yhteiskunnalliset ongelmat on naamioitu yksilöiden henkilökohtaisiksi ongelmiksi. Työttömyys ei johdu ihmisten laiskuudesta, vaan työpaikkojen puutteesta. Yhteiskunnan kasvavaa pahoinvointia ei poisteta yksilöitä syyllistämällä vaan elvyttävällä työllisyyspolitiikalla, ennaltaehkäisevillä palveluilla sekä oikeudenmukaisella verotuksella, tulonjakopolitiikalla ja perustulolla.

– Oikeiston johdolla toteutettu hyvinvointivaltion romuttaminen on lopetettava. On kyse sitten soista, sairaaloista tai yliopistojen rahoituksesta, nämä ovat aivan liian tärkeitä asioita jätettäväksi ihmisten hyvän tahdon varaan.

Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää edistää uusiutuviin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin perustuvaa energia-, ilmasto- ja liikennepolitiikkaa.
Satakunnan kannalta on tärkeää panostaa erityisesti alueen saavutettavuuteen parantamalla raideyhteyksiä Satakunnasta muualle Suomeen. Porista on päästävä Helsinkiin 2,5 tunnissa.

– Suomen kansa haluaa myös kunnioittaa ihmisoikeuksia ja sallia sukupuolineutraalin avioliittolain, mutta jostain kumman syystä eduskunta vielä empii. Mikäli asia ei vielä tällä eduskuntakaudella korjaannu, seuraavan eduskunnan on korjattava se ensitöikseen.

– Paras turvallisuustae Suomelle on sotilaallinen liittoutumattomuus. Suomen ei tule liittyä Natoon. Nato-jäsenyys heikentäisi Suomen turvallisuutta ja mahdollisuuksia toimia kansainvälisenä rauhanrakentajana.

Ranta on työskennellyt viime vuodet maaseudun kehittämisen parissa Porin seudulla toimivassa Leader-ryhmässä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa ict-alalla, viestintätehtävissä, yrittäjänä sekä rakennusalalla. Koulutukseltaan Ranta on insinööri.

Lisätiedot:
Raisa Ranta
eduskuntavaaliehdokas
050 301 6356
raisa.ranta[at]pori.fi

Laura Lilja
kampanjapäällikkö
044 291 9119
laura[at]lauralilja.net

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Suomalainen ruletti: lottovoitto vai arpapeliä?

Enää ei ole lottovoitto syntyä Suomeen – ennemminkin arpapeliä tämä on. Toinen saa syntymälahjaksi tasapainoisen perheen tai edes välittävän vanhemman. Toiselle jaetaan oppimisvaikeuksia, lasinen lapsuus ja mielenterveysongelmia. Lisänumeroissa saattaa tulla vielä hyväksikäyttöä ja koulukiusaamista. Kaikki eivät saa samanlaisia mahdollisuuksia selviytyä ja elämä voi olla menestyskisan sijaan yhtä selviytymiskamppailua.

Kulttuuritalo Anniksen Tuulta purjeisiin -hanke työllistää joukon ilman työ- tai opiskelupaikkaa olevia nuoria. Yksi porukan aikaansaannoksista on ollut näytelmä Maa, johon en kuulu, jota esitettiin Anniksella lokakuun alkupuolella. Näytelmän kohtaukset johdattavat läpi koskettavien elämänkokemusten ja valottavat eri elämäntilanteiden taustoja. Vaikka näytelmä on rankkaa katsottavaa, katsojalle jää kiitollinen ja toiveikas olo. Kiitollinen, koska on saanut jakaa nuorten hyvinkin henkilökohtaisia kokemuksia, ja toiveikas, sillä lopulta kyse on selviytymisestä ja toivon pilkahduksista.

maajohonenkuuluNäytelmä olisi avartavaa katsottavaa jokaiselle byrokraatille, virkamiehelle ja päättäjälle. Esimerkiksi vastikkeellinen sosiaaliturva ja mielenterveyspalvelujen resurssipula näyttäytyvät eri valossa näiden kokemusten kautta ja suhteutettuna erilaisiin elämäntilanteisiin pelkkien tilastojen sijaan. Työttömyyden takana ei ehkä piilekään laiskuus, joka saadaan kuriin pakottamalla työttömät ilmaistyöhön, eikä itsemurhaa hautovalle mielenterveyspotilaalle paras hoito olekaan mahdollisimman nopea kotiutus pilleripurkin kera.

Todellisuuteen pohjautuvat tarinat kertovat karua kieltään siitä, kuinka helposti ihminen jää yksin ongelmiensa kanssa. Jos omaa perheen tai ystävien tukiverkkoa ei ole, julkisen turvaverkon suurista aukoista on helppo pudota läpi kenenkään reagoimatta. Näytelmän tarinoiden kautta käy kylmästi selville kuinka helposti voi jäädä ilman apua, vaikka sitä pyytäisikin. Byrokraattinen yhteiskunta unohtaa ihmisen ja ylityöllistettyjen virkailijoiden ja lääkäreiden tehtäväksi jää reseptien kirjoittaminen, kuittien syynääminen ja kaavakkeiden ja virallisten termien taakse piiloutuminen, kun oikeasti tarvittaisiin monialaista tukea, kuuntelemista ja välittämistä.

Harvoin näkee niin hiljaista ja vakavaa porukkaa näytelmän väliajalla. Ja harvoin teatteriesitys jää näin vahvasti mieleen pyörimään pitkäksi aikaa. Harvoin myöskään politiikassa ollaan yhtä ajan hermoilla, kuin Vasemmistonuorten uudessa mielenterveyspoliittisessa kampanjassa Hoidon tarpeessa. Kampanja nostaa esiin mielenterveyspalvelujen ongelmia ja niiden ratkaisuja. Jatkuva resurssipula johtaa ongelmien kasautumiseen ja heikentää tarpeettomasti ihmisten mahdollisuutta kuntoutua. Henkilökohtaisten tragedioiden lisäksi tämä on myös kustannuskysymys. Ennaltaehkäisy on paitsi sosiaalisesti oikein, myös taloudellisesti järkevää. Tutustu: http://www.hoidontarpeessa.fi/

Kolumni on julkaistu Satakunnan Työssä 23.10.2014.

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Oikeistopopulistien feministipelko

Ruotsin vaalit eivät tuoneet odotettua vaalivoittoa vasemmistopuolueelle. Vaikka eihän se nyt ihan huonosti mennyt, kun punavihreät puolueet yhdessä sysäsivät porvariliittouman vallan kärkisijoilta. Yksittäisen puolueen vaalivoittokruunun nappasi kuitenkin kiistatta Ruotsidemokraatit. Äärioikeistolaiseksi populistipuolueeksi kutsuttu Sverigedemokraterna tuplasi kannatuksensa ja nauttii nyt melkein 13 prosentin kannatusta. Vaikka puolue ei virallisesti tunnustaudu rasistiseksi, sen korkeissa luottamustehtävissä toimivia jäseniä on saatu kiinni rasistisesta kirjoittelusta ja kommenteista, natsihihamerkin käytöstä ja niin naisiin kuin homoihin kohdistuvista vihamielisistä lausunnoista. Puolueen varapuheenjohtaja on sanonut, että elämme sairaassa, naisistuneessa yhteiskunnassa ja yksi puolueen nuorisojärjestön keulahahmoista on puolestaan todennut feminismin olevan pohjasakan ideologia, joka pitää hävittää.

Suomessa Timo Soini ennätti jo kommentoimaan naapurimaan vaalitulosta. Vaikka hän ei myönnä Ruotsidemokraatteihin samaistuvansa, yksi on yhteistä. Molempien maiden oikeistopopulisteja pelottaa feminismi. Kun Ruotsissa Feministinen aloite jäi lopulta äänikynnyksen alle Soini totesi, ettei humpuukilla, sen paremmin feminismillä kuin sovinismilla pitkälle pötkitä. Samalla hän opastaa SDP:n Antti Rinnettä lopettamaan äijäfeminismistä jauhamisen.

Lausunnossan Soini rinnastaa surutta sovinismin ja feminismin ruokkien siten aivan liian yleistä käsitystä näiden käsitteiden vastakohtaisuudesta. Populismin asiantuntijan tokaisun takana lienee ajatus, että sovinismi ajaa miesten ylivaltaa ja feminismi puolestaan naisten. Toki maisterismiehen pitäisi olla asioista vähän enemmän perillä ja sen verran tietää, että feminismin tavoitteena ei ole kenenkään ylivalta, vaan sukupuolinen tasa-arvo. Se on sitten eri asia, jos se on perussuomalaisten mielestä humpuukia. Ainakin puolueen naisjärjestö irtisanoutuu feminismistä verkkosivuillaan ja puoluesihteeri taannoin tunnustautui enemmän sovinismin kannattajaksi. Ennen kuin näitä termejä käy julkisuudessa heittelemään, kannattaisi käydä kirjastossa. Ja jos se tuntuu ylivoimaiselta, kokeilla edes Googlea.

Onneksi SDP:n Antti Rinne ei epäröi tunnustautua feministiksi. Eli toisin kuin Soini kollegaansa ohjeistaa, toivottavasti Rinne jaksaa jauhaa, sillä tasa-arvon puolestapuhujia tarvitaan edelleen näinä humpuukipopulismin kulta-aikoina, kun suurta suomalaista puoluetta johtaa abortin vastustaja, palkkaerot ovat edelleen todellisia ja naisiin kohdistuva väkivalta on surullisen yleistä. Tasa-arvo ei synny itsestään, vaan se tarvitsee tekijöitä – sukupuoleen ja poliittiseen suuntautumiseen katsomatta.

Kolumni on julkaistu Satakunnan työssä 18.9.2014

Tallennettu kategorioihin yleistä | Avainsanoina , | Jätä kommentti